کار دل...

تا حالا شده به کسی که خیلی دوستش داری نگی که عاشقش شدی؟؟؟...

اونم ناغافل دلت رو بشکنه؟؟؟...

اونوقت حسابی دلت از این دنیا می گیره...

مگه نه؟؟؟...

تا حالا فکر کردی که ممکنه یه نفر از اطرافیانت عاشقت باشه اما تو ندونی؟؟؟

نه اون جرئت حرف زدن داشته باشه نه تو حس باور کردن؟؟؟...

اونوقت چند بار هم دلش رو شکسته باشی؟؟؟...

تا حالا چند بار دل کسی رو که می دونی دوستت داره شکوندی؟؟؟...

تا حالا چند بار دل خدارو شکوندی؟؟؟...

تا حالا گذاشتی خدا بهت ثابت کنه چه قدر دوستت داره؟؟؟...

تا حالا نعمت هاش رو شمردی؟؟؟...

تا حالا هدیه هایی رو که ازش گرفتی چی؟اونارو شمردی؟؟؟..

تا حالا فکر کردی چرا داری فکر می کنی؟؟؟...

به چند تا چیز خداپسندانه فکر کردی؟؟؟...

تا حالا از خدا خواستی یه چیزی که خیلی دوست داری داشته باشی رو بهت بده؟؟؟...

می دونی چی میگم؟؟؟...

یه کم فکر کن ...

زندگی زیباتر از آنیست که تو می اندیشی...

/ 0 نظر / 43 بازدید