قهر با روان شناس ها

روان شناس ها می گویند دعوا کنید اما قهر نه!!! اما اگر از من می پرسید می گویم لذتی که در قهر کردن هست در دعوا نیست.دعوا کردن جار و جنجال دارد،صدا بلند کردن می خواهد، جر و بحث دارد و حرمت ها مثل چی می شکنند و صدای شکستنشان گوش آدم را کر می کند و از همه بدتر این است که در دعوا حلوا که هیچ چی حتی لواشک پذیرایی هم خیرات نمی کنند و آدم مگر عقلش را از دست داده که دعوا کند؟؟ هر چند من فکر می کنم دعوا کردن برای آدم های غریبه است  برای وقتی یک نفر با ماشینش می آید می کوبد به ماشین شما یا وقتی یک نفر جلوی در پاریکینگ شما پارک می کند یا مثلا وقتی راننده تاکسی کرایه ی زیاد می گیرد و فروشنده پول های پاره
تحویلت می دهد و تعویضش هم نمی کند، دعوا مال این وقت هاست که باید یقه ی طرف را گرفت و یکی دو سانت از زمین بلندش کرد چسباندش به دیوار و یک جمله ی تهدید آمیز گفت و کار را هم تمام کرد. ما ایرانی ها این طوری هستیم. مهارت خاصی در یقه گرفتن و نشاندن آدم ها در سر جایشان داریم. به خصوص وقتی پای ماشین درمیان باشد. بهرحال می خواهم بگویم دعواهای لفظی و جمله های بیییب دار برای غریبه هاست. اما با آشناها نباید دعوا کرد .آشناها از این چیزها سر در نمی آورند و به شدت از شما انتظار دارند در دعواها حلوا خیرات کنید و شما هرگز از پس این کار برنمی آیید.چون نه وقتشرا دارید نه حوصله اش را!
و  اصلا به خاطر همین چیزها بود که خداوند قهر را آفرید که سکوت کنید و حرف نزنید.و طرف مقابلتان هر چقدر بیشتر شما را بشناسد بیشتر برایتان وقت می گذارد که بفهمد چرا ناراحت هستید و از خودش می پرسد مگر من چه کارکردم چه گفتم.... فکر کنید اگر بعد از تصادف با یک غریبه در خیابان همان طور می نشستید پشت فرمان و برایش قیافه می گرفتید او از کجا می فهمید شما حرف حسابتان چیست؟! پایش را می گذاشت روی گاز و می رفت و تا آخر عمرش هم فکر می کرد شما یک اسکل به تمام معنا هستید....
اما اگر از من می شنوید هر چند وقت یک بار سر هیچ و پوچ و دقیقا هیچ و پوچ!! با نزدیک ترین هایتان قهر کنید و منتظر یک آشتی هیجان انگیز بمانید.حس بعد از قهر یک حس فوق العاده ست که در کتاب های روان شناسی یک کلمه هم درباره اش حرف نزده اند و اصلا نمی دانند گاهی و فقط گاهی لازم است آدم قهر کند حتی چمدانش را بیاورد و لباس هایش را درهم برهم و تا نکرده بریزد توی چمدان و اصلا حواسش نباشد مسواکش را برمی دارد یا نه چون می داند خیلی زود می آیند دنبالش و برمی گردد ... می دانید چه می گویم ؟!
قهرها در سکوت اتفاق می افتند و دعواها تمام کلمات بی رحم را یک جا خرج می کنند.قهرها حرمت ها را حفظ می کنند و دعواها کینه ها را ... من از آدم های دعوایی می ترسم اما کسانی را که با دلخوری ها سکوت می کنند
دوست دارم !....

/ 3 نظر / 62 بازدید
زيرزمينيا

مطالبت واقعا عاليه خيلي باحاشون حال کردم همرو خوندم ... دوست داشتي يه نگاه هم به سايت من بکن دمت گرم [قلب][قلب]

نیلوفر

آرزو دارم سالي که پيش رو دارين........ آغاز روزايي باشد که آرزو دارين ........ لحظه هاتون زعفروني ، نيلوفرگونه و قشنگ[ماچ][قلب][خجالت][چشمک]