عشق یعنی...

مولایم ...

آری من نیستم هنوز یارتان....  اما می خواهم باشم.........چرا در دلم هنوز روبه اونایی بازه که نباید باشه....

پس دلم چی؟......

در دلم چه گذارم جز شما تا آرام گیرد ؟......

بازهم دارد می رود .......عاشورا نزدیک است و......بازهم این محرم نیستم اونی که می خوام باشم .....

تا کی نگاه شمارا احساس کنم .باز هم بشکند ........ 

پل اشک در چشمهایم دوباره باید ..... بشکند اما...هنوز.....

بی تو در من چیست؟؟؟؟

بی تو کجا روم .....؟

دارم چیزی با ارزش تر.......

همه می دانند........نه نه نه نه نه

همه چیزم نرو که بی تو  نابود می شوم .....

هیچ می شوم ........هیچی......

حالا حداقل  آرزویی به بزرگی همه ی همه ی همه ی زندگی ودنیا وآسمان دارم......

تو زیباترین ارزوی منی ......

بی تو چه کنم؟؟........

می دانم می شنوی......صدایم را اما ای کاش روزی من هم بشنوم........

اری......

تنهایم نمی گذاری.......

می دانم...... می دانم ....

اما من تنهایت نذارم.........................................................................

پل اشک را در چشم هایم بشکن ....

آری ....

زندگی با عشق معنی مشود....

عشق با تو معنی می شود ....

جدا از عشق....

بی زندگی....

تو نزدیک ومادور......

دور........................................................................

می خواهم نزدیک باشم...............................................................

بیشتر از...........................................................................................................

به شما ....

ای داشتنت همه ی خوشبختی من..................................................

خوشبختی ام را از خدا می خواهم...............

پایش را امضا فرما ......

مولایم ..........................................

دوستت دارم.................................

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

/ 0 نظر / 16 بازدید